ERŐSÖDŐ SZÖVETSÉGI TAO-ELLENŐRZÉSEK

2014 óta a sportági TAO-programok szabályszerű felhasználását az MLSZ ellenőrzi. Az elnökségi ülésen napirendre került az ellenőrzési terület beszámolója is. Az elmúlt két évben 1466 program elszámolásának a vizsgálatát zárta le a szövetség, 197 alkalommal tételes helyszíni ellenőrzést is tartva.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a sportszervezetek döntő többsége szabályosan el tud számolni a folyósított TAO-támogatásokkal, sok esetben inkább alaki, mint tartalmi problémákat tapasztaltak az ellenőrök, amely egy viszonylag új támogatási konstrukciónál nem meglepetés.

Az ellenőrzések ugyanakkor összesen 742 millió forint értékben különböző szabálytalanságokat is feltártak. Ez a vizsgált elszámolások teljes értékére vetítve 5,8%-os szabálytalansági arányt jelent.

Előfordult, hogy a támogatottak nem a benyújtott kérelemmel összhangban használták fel a támogatást, vagy azzal nem tudtak hitelt érdemlően elszámolni.

Az MLSZ minden segítséget megad a tagszervezeteinek ahhoz, hogy a támogatásokkal szabályosan el tudjanak számolni, ezért egyrészt útmutatókat, kézikönyveket és országos tájékoztató értekezleteket szervez, másrészt folyamatosan kiterjeszti az elektronikus ügyintézést. A szövetség minden sportklubtól pénzügyi fegyelmet és a forrásokkal való felelős gazdálkodást vár el, mert ez nagyban befolyásolja a TAO-rendszer megítélését, sikerét. Ezt is szem előtt tartva, a legsúlyosabb szabálytalanságok esetén a szövetség él a jogszabályok adta lehetőséggel és a renitens klubokat évekre kizárja a támogatási rendszerből.

forrás:mlsz.hu