PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS KAKUCSON

Tisztelt Kakucsi lakosok!
Értesítem, hogy Kakucs Község Integrált Településfejlesztési Stratégiája,
Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésének tárgyában
II. partnerségi egyeztetést hívunk össze.
A Partnerségi egyeztetés ideje, helye:
2017. július 20. 17.00 óra,
Kakucsi Polgármesteri Hivatal díszterme:
2366 Kakucs, Fő utca 20.
Várjuk azon lakosok személyes megjelenését, akiknek a témával kapcsolatban
javaslata és véleménye van.
A Partnerségi egyeztetés témája:
1. Polgármesteri köszöntő
2. Az Integrált településfejlesztési stratégia tervezetének bemutatása. (tervező)
kérdések- válaszok- javaslatok- vélemények
3. Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezetének bemutatása.
(főépítész, tervező)
kérdések- válaszok- javaslatok- vélemények
Az Integrált településfejlesztési stratégia, Településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet tervezete a honlapon a Dokumentumok között és a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján megtalálható és előzetesen tanulmányozható.
Aki nem tud részt venni a partnerségi egyeztetésen, de javaslattal, véleménnyel kíván élni,
kérem az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttassa el az önkormányzathoz 2017. július 28.-
ig.
• elektronikus levélben a fklari.kakucs@gmail.com címre küldve;
• postai úton a Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve
(2366 Kakucs, Fő utca 20.);
• a Kakucsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen lehet.
Kakucs, 2017. július 11.
Dr. Kendéné Toma Mária
polgármester