TAO TÁMOGATÁS

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEINK

A Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájában kiemelt szerepet kap a labdarúgás tömegbázisának folyamatos kiszélesítése, és

az ehhez szükségesinfrastruktúra és szervezeti keretek biztosítása. Sportfejlesztési programunk kiemelt célja a szövetségi irányhoz illeszkedő hosszú távú gondolkodás,tervezés. A fejlesztés számos pozitív társadalmi változás lehetőségét foglalja magában. A sportfejlesztési programunkban meghatározott fejlesztések a sport minden egyes szféráját (iskolai- és diáksport, rekreációs/szabadidősport és versenysport) pozitívan érintik, ezáltal összhangban vannak a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia által megfogalmazott legfontosabb társadalmi célokkal úgy, mint a népegészség, család, közösség, nemzeti büszkeség és produktivitás. Amennyiben terveink megvalósításával sikerül egy modern, jól működő labdarúgó egyesületet kialakítani, reményeink szerint egyre több fiatal számára tudunk lehetőséget biztosítani a fejlődésre, előrelépésre, vagy pusztán a szabadidő

hasznos eltöltésére. Ezáltal szeretnénk mi is hozzájárulni, hogy a sport széles rétegek mindennapi tevékenységévé váljon, és, hogy minél több képzett játékost adhassunk a magyar profi labdarúgásnak. Kakucs község önkormányzata, támogató partnereink, valamint az MLSZ a TAO támogatása nagyban megkönnyítik egyesületünk fejlesztéseit.

Ennek fontos momentuma, hogy a pálya megóvása és minőségének biztosítása érdekében sikerült kialakítanunk öntözőrendszerünket. Létrejött a Kakucs KSE hivatalos weboldala és ezzel párhuzamosan a klub közösségi oldala, melyek nagy segítséget nyújtanak az információk áramlásában, valamint kialakításra került egyesületünk új címere is. Felszereléseink megújítása, eszközeink pótlása folyamatos munkát igényel, 2015/16-ban is új kapukkal és labdákkal bővült eszköztárunk. Központi épületünk felújítását 2016 tavaszán fejeztük be, így játékosaink minden igényt kielégítő helyiségekben készülhetnek az edzésekre és a hétvégi bajnoki mérkőzésekre. Terveink között szerepel műfüves pálya építése, valamint a pálya további megóvását biztosító berendezés beszerzése.

A Kakucs KSE TAO programjában az összes aktív utánpótlás játékosunk és szakmai stábunk sportcsomagot kapott, mely - Kakucs KSE címerrel és felirattal ellátott - melegítőt, széldzsekit, táskát, sapkát, mez garnitúrát és sportszárat tartalmaz. Az edzőmelegítők és edzőpólók megvásárlása is megtörtént, melyeket a nyár folyamán fogunk kiosztani a csapatainknak. Szakmai stábunk ruházata is frissült, szakembereink gálapólóval, edzőmelegítővel, edzőnadrággal gazdagodtak. Öregfiúk csapatunk mezfelszerelése is megújult, nyár végéig pedig felnőtt csapatunk melegítője és új mezgarnitúrája is megérkezik.

A Sportfejlesztési pályázatunkból - gyermekeink fejlődése és a koordinációs feladatok elvégzése szempontjából - új kapukat, szlalom rúd szettet, koordinációs létrákat, sorfalakat vásároltunk. A pályánkon a cserepadok 30 éves múltra tekintenek vissza és sajnos balesetveszélyesek, beáznak. Mind esztétikai, mind biztonsági szempontok alapján cserére szorulnak. A kakucsi futballpályát (egy pályánk van, nincs edzőpálya) minden korosztály használja, így a gyermekek biztonsága érdekében kiemelten fontos a cseréje.

A pályán a hangosítást is TAO- és önkormányzati támogatásból sikerült megvalósítanunk, talán utoljára Ekrik Pista bácsi idején, az 1980-as évek végén szólt a zene a kakucsi focipályán. Az idő vasfoga elhasználta ezeket az eszközöket is, mi viszont szeretnénk a lehetőséggel a sportpályánk rangját emelni, valamint a különböző falusi programokon is adott ezáltal a hangosítás. A bojler és meleg víz kérdése is égető fontosságú. A csapatok és a bírók sajnos sok esetben egyesével tudnak fürdeni a kis teljesítményű kazánunk miatt, ezt szeretnénk a jövőben egy nagyobb kapacitásúra cserélni, biztosítva ezzel minden sportolónk tisztálkodását és egészségét.

A szakosztály irányításához és a kapcsolattartáshoz szeretnénk igénybe venni egy laptopot, mely egyben a csapatok tagjainak fejlődését is szolgálná: taktikai elemzés és a mérkőzések megtekintése válna lehetővé az eszközzel.

A jelenlegi öltözőépület még az 1960-as években épült, az akkori Mezőgazdasági Szövetkezet szponzorációjával, valamint a helyi lakosok munkájával. Jelenleg két öltözővel rendelkezünk, de a vendég öltöző mérete sajnos elég kis befogadóképességgel bír. A pályázatunkban plusz két öltözőt és egy szertárt szeretnénk létesíteni a csapataink komfortosabb kiszolgálása érdekében. Terveink szerint ezen beruházások a következő 30-40 évre előre megalapoznák a kakucsi sportegyesület csapatainak és Kakucs lakóinak a sportolási feltételeit.

MIÉRT JÓ TÁMOGATNI?

A Társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít a korábbiakhoz képest jelentősen magasabb plusz források bevonására a látvány-csapatsportágaknál, köztük a labdarúgásba is. A támogatás célja, hogy minél több amatőr futballista, minél jobb körülmények között játszhassa a világ legnépszerűbb játékát. A TAO-program piaci források bevonásán keresztül számos egyesület pénzügyi önállóságát is magával hozza majd.

Jogszabályi háttér

A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény változása. Ez lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Megéri támogatni, hiszen azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá - kisebb mértékű - adóalap kedvezményt is kapnak. Az adókedvezmény részleteit a 2011. július 1-jén megjelent kormányrendelet tartalmazza.

Minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat támogatást (kivéve az állami tulajdonú TAO-alanyt). A támogatás (juttatás) összege vállalkozói tevékenység érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül, így nem növeli meg a társasági adó alapját. A támogatáshoz kiegészítő támogatás kapcsolódik, amellyel további források kerülnek a labdarúgásba.

Érdemes támogatni!

Az a vállalkozás vagy társaság, amely él a támogatás lehetőségével, leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalapból még a támogatás mértékével megegyező adókedvezményt is igénybe vehet. Vagyis kétféle adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek:

- a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot)

- a csökkentett adóalap után számított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege,

- kiegészítő támogatást kell nyújtani a labdarúgásnak az adóalapcsökkenésből származó megtakarítás 75 %-áig.

Összességében ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek/céljainak elősegítése érdekében.

A támogatás menete

1. lépés: Sportfejlesztési program benyújtása

A támogatásra jogosult szervezet első lépésben ún. sportfejlesztési programot nyújt be a szövetséghez (MLSZ), amely a következő sportévben végrehajtani kívánt programot mutatja be, alátámasztva a megvalósításához szükséges támogatási összegekkel (a pályázatok benyújtására minden év március 1. és április 30. között van lehetőség az e célra létrehozott elektronikus felületen). E programot az MLSZ - mint hatóság - elbírálja, és a tartalmi, formai követelmények megléte esetén részben vagy egészben jóváhagyja. A jóváhagyásról a sportszervezet határozatot kap, amely a megszerezhető támogatást is tartalmazza. A támogatási összegekhez minimum 10% önrész szükséges, a kiadás jogcímétől függően.

2. lépés: Támogató keresése

Következő lépésben a sportszervezet támogatót keres. A támogató olyan köztartozásmentes gazdasági társaság lehet, amely pozitív adóalappal bír. A támogatás összegéről, annak folyósításának feltételeiről a sportszervezet és a támogató szerződést köt és ez alapján a sportszervezet a korábban említett elektronikus felületen keresztül támogatási igazolási igényt nyújt be. Az igazolást az MLSZ 8 napon belül kiállítja, és eljuttatja a sportszervezetnek és a támogatónak is.

3. lépés: Támogatás átutalása

A támogató a kiállított támogatási igazolás alapján teljesíti a támogatás utalását.

4. lépés: Adókedvezmény

A Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-i kötelező feltöltésből levonhatja, vagy a május 31-i bevallásban visszaigényelheti, feltéve, hogy a támogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény igénybevételére csak az utalás (pénzügyi) évében van lehetőség. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását követően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet, az adókedvezményt három évig tovább lehet vinni.

Támogatható szervezetek:

Támogatásra a látvány-csapatsportok országos szakszövetségei, jelen esetben a labdarúgás hazai vezető szerve a Magyar Labdarúgó Szövetség, és annak tagjaként működő sportszervezetek jogosultak:

- a szövetség tagjaként működő amatőr sportszervezetek,

- a szövetség tagjaként működő sportiskolák- és diáksport egyesületek,

- a szövetség tagjaként működő hivatásos sportszervezetek,

- a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok,

Támogatható területek:

A támogatást a támogatott szervezetek csak meghatározott területek fejlesztésére használhatják fel:

- utánpótlás-nevelési feladatok ellátására,

- versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,

- személyi jellegű ráfordításokra,

- tárgyi eszköz beruházásra, felújításra, ide értve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is,

- képzéssel összefüggő feladatokra.

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott sportszervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő alábbi mértékeket:

- utánpótlása-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak és versenyeztetéssel összefüggő költségeinek 90%-át,

- tárgyévi személyi jellegű ráfordításainak 50%-át (hivatásos sportszervezet esetén ún. de minimis /csekély összegű/ támogatásként nyújtható),

- tárgyévi beruházási, felújítási, infrastruktúra-fejlesztési értékének 70%-át,

- tárgyévi képzési feladatival összefüggő kiadásainak általános képzés esetén 60%-át, szakképzés esetén 25%-át.